Aplicacions

Per unificar les aplicacions que els alumnes utilitzen i per assessorar el professorat en la seva utilització, el centre ha creat un web amb un llistat d’aplicacions recomanades, Recursos digitals. En alguns casos, també s’hi afegeixen tutorials.

La comissió digital manté aquest llistat i l’actualitza.

L’enllaç a aquest web es troba a la Zona de professors i a la Zona d’alumnes.