Competència professorat

ACOLLIDA

El centre està desenvolupant un pla d’acollida del nou professorat pel que fa a temes digitals. En el següent document es pot consultar l’esborrany.

FORMACIÓ

Tal com indiquen les NOFC, la formació en cultura digital és un aspecte clau del centre. Aquesta formació s’articula, bàsicament, de tres maneres:

  • Formació dins el pla d’acolliment del professorat.
  • FiC: de manera periòdica, la formació interna del centre va incorporant aspectes de cultura digital. Els materials d’aquesta formació es troben dins la carpeta Formació de l’estructura de centre per tal que qualsevol membre del professorat pugui consultar-la.
  • A través de la Zona de professorat, quan apareixen novetats digitals, especialment canvis en les eines de G Suite for Eduction, es pengen articles explicant els canvis i la utilitat pedagògica que poden tenir.

TRASPÀS DE DADES

Quan un/a professor/a deixa el centre, és important que pugui tenir còpia del material que ha desenvolupat. A continuació hi ha enllaçats els documents que expliquen com fer aquest traspàs.

  • Exportació de Correu i Drive a un usuari de l’XTEC
  • Traspassar comptes de Classroom a l’usuari de l’XTEC