Consell Escolar

Al Consell Escolar del centre, format per 23 persones, hi són representats els diferents sectors de la comunitat educativa. Els seus components són:

Presidenta: Carme Hernández Rabanal

Secretari: César Torrell Navarro

Cap d’estudis: Gemma Paredes Olivella

Cap d’estudis adjunt: Montse Balcells Serra

Representants del professorat:Tomàs Agulló Lloret, M. Remei Calero Torrico, Sònia Climent Benet, Joan Pinyol Colom, Bernat Roca Pascual, Bernat Tort Bisbal, Meritxell Tudela Muntané.

Representants dels pares i mares i AMPA:Nati Belenguer Segura, Ingrid Marimon Claramunt, Núria Méndez Planell, Joan Mollà Roset (AMPA), Eva Segura Solé.

Representants dels alumnes:Pau Caelles Soriano, Bernat Mercader Prats, Martí Rossell Pelfort, Andreu Saurí Fernández.

Representant del PAS: Oscar Acedo López.

Representant de PAE: Marc Sánchez Rodríguez.

Representant de l’Ajuntament: Patrícia Illa.