Consell Escolar

Al Consell Escolar del centre, format per 21 persones, hi són representats els diferents sectors de la comunitat educativa. Els seus components són:

Presidenta i directora: Carme Hernández Rabanal

Secretari: César Torrell Navarro (amb veu i sense vot)

Cap d’estudis: Gemma Paredes Olivella

Representants del professorat: Alícia Galera Lliró, Vicente Bitrián Barea, Noemí Alcaide Sánchez, Esmeralda López López, Cristina López Rodríguez, Ivette Porta Dillet, Bernat Roca Pascual, Marc Claramunt Castelltort.

Representants dels pares i mares i AMPA: Elena Castellano Alcoberro, Meritxell Claramunt Boladeras, Rosa Falcones Ferrer, Joan Mollà Roset (AMPA).

Representants dels alumnes: Alba Asencio Pérez, Blanca Bou Herranz, Paula Mula Pacheco, Andreu Saurí Fernández.

Representant del PAS: Josep M. Solé Marquilles.

Representant de PAE: Marc Sánchez Rodríguez.

Representant de l’Ajuntament: Josep Maria Carpi Cuatrecases.