Coordinacions

Nom: Sandra Lladó Piqué
Càrrec: Coordinadora de 1r ESO
Tasques: Coordinar les diferents activitats escolars i concretar el conjunt d’accions d’orientació personal i acadèmica de l’alumnat de 1r d’ESO.
Nom: Ivette Porta Dillet
Càrrec: Coordinadora de 2n ESO
Tasques: Coordinar les diferents activitats escolars i concretar el conjunt d’accions d’orientació personal i acadèmica de l’alumnat de 2n d’ESO.
Nom: Vicente Bitrián Varea
Càrrec: Coordinador de 3r ESO
Tasques: Coordinar les diferents activitats escolars i concretar el conjunt d’accions d’orientació personal i acadèmica de l’alumnat de 3r d’ESO.
Nom: José Antonio Pelegrina Romera
Càrrec: Coordinador de 4t ESO
Tasques: Coordinar les diferents activitats escolars i concretar el conjunt d’accions d’orientació personal i acadèmica de l’alumnat de 4t d’ESO.
Nom: Tomàs Agulló Lloret
Càrrec: Coordinador de Batxillerat
Tasques: Coordinar les diferents activitats escolars i concretar el conjunt d’accions d’orientació personal i acadèmica de l’alumnat de batxillerat.
Nom: Albert Granados Corsellas
Anna Girona Sendrós
Càrrec: Coordinadors digitals
Tasques: Coordinar, assessorar i vetllar totes les accions que impliquen els equips digitals del centre.
Nom: Ester Llobet Fornells
Càrrec: Coordinadora de Prevenció de Riscos Laborals
Tasques: Plans d’emergència. Qüestions de seguretat i salut laboral.
Nom: Xavier Gumà Vila
Càrrec: Coordinador de Projectes Internacionals
Tasques: Coordinar, fomentar i col·laborar en els diferents projectes d’intercanvi internacionals que realitza el centre.
Nom: Abel Ramos Martínez
Càrrec: Coordinador de l’IOC
Tasques: Guiar i vetllar per totes aquelles tasques que tenen a veure amb L’Institut Obert de Catalunya del qual l’institut n’és seu.
Nom: Cristina López Rodríguez
Càrrec: Coordinadora del Pla Català de l’Esport
Tasques: Coordinar les diferents activitats esportives, així com sensibilitzar i coordinar-se amb la comunitat educativa i les entitats esportives de la ciutat.
Nom: Marta Vidal Godall
Càrrec: Coordinadora EOI
Tasques: Coordinar el programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres.
Nom: Joan Costa Pérez
Càrrec: Coordinador del Web i de l’Economat
Tasques: Gestionar el web del centre i la plataforma de l’Economat.
Nom: Meritxell Tudela Muntané
Càrrec: Coordinadora de l’Escola Verda i de l’Estació Meteorològica
Tasques: Fomentar la sostenibilitat I l’actitud responsable i respectuosa amb el médico natural i el nostre entorn, i vetllar pel bon funcionament de l’estació meteorològica..
Nom: Anna Albareda Bisbal
Càrrec: Coordinadora de Convivència, coeducació i benestar emocional
Tasques: Vetllar per una educació coeducativa i ajudar a la gestió positiva de conflictes a favor de la convivència i el bon clima escolar.
Nom: Esmeralda López López
Càrrec: Coordinadora de Xarxes socials
Tasques: Mantenir el web del centre actualitzat i dinamitzar les xarxes socials
Nom: Noèlia Solé Espigares
Càrrec: Coordinadora de Festes i activitats culturals
Tasques: Organitzar i gestionar les activitats culturals que es fan al centre al llarg del curs.
Nom: Gemma Palà Aldabó
Càrrec: Coordinadora LIC
Tasques: Coordinar i assessorar en les diferents activitats relacionades amb el projecte lingüístic, així com promoure activitats de cohesió a través de les llengües.