Cultura Digital

La cultura digital del centre respon al conjunt d’accions, procediments, protocols i acords relacionats amb tots els àmbits digitals del centre i que es posen a disposició de la comunitat educativa. 

En aquest apartat recollim tots els documents del centre que fan referència a aspectes de la cultura digital. 

PLATAFORMA DIGITAL

El centre disposa d’un domini G Suite for Education propi. D’aquesta manera, alumnat, professorat i personal d’administració disposen d’un usuari @institutperevives.cat . Les famílies contacten amb l’Institut a través de la plataforma iEduca. 

SEGUIMENT DE L’ALUMNAT

Tot el seguiment de l’alumnat que té a veure amb l’assistència, les incidències i les entrevistes es fa a través la intranet iEduca, a la qual hi tenen accés les famílies.

DOCUMENTACIÓ

El centre organitza tota la documentació que es comparteix amb grups a través de la intranet iEduca. La direcció controla els accessos a aquesta informació. Hi ha documentació a la qual té accés tot el professorat (PEC, NOFC, Projecte de direcció, llistes d’alumnat, PAT o protocols; i d’altra que té accessos restringits.