Departaments

Departament: Llengua catalana
Professorat: Gemma Palà, Laia Ungé, Vicenç Bacardit, Aleix Roig, Noèlia Solé, Carme Hernández i Angelina Nogués (cap).
Descripció: La llengua i la literatura catalanes ens apassionen i cada dia mirem de transmetre aquesta passió a tot l’alumnat. No només perquè la llengua és l’eina imprescindible per a l’aprenentatge de totes les matèries, sinó també perquè aprendre llengua és la millor eina per obrir camins futurs i per gaudir d’altres visions del món a través dels textos dels nostres autors i autores. A classe potenciem l’expressió oral, l’escrita, la comprensió lectora i la creació literària. Reforcem les estructures formals de la llengua i obrim el ventall de possibilitats lingüístiques a través de les noves tecnologies. Igualment engresquem l’alumnat amb diverses activitats complementàries externes. I és que quan llegim i escrivim no deixem de descobrir el nostre món, la nostra història i a nosaltres mateixos.
Departament: Música
Professorat: Ivette Porta i Jaume Sorribes (cap).
Descripció: Al departament de música aprenem els elements bàsics del llenguatge musical potenciant-los amb la pràctica vocal i instrumental. També es fa una breu introducció a la història de la música occidental partint sempre d’una audició activa.
Departament:Ciències socials
Professorat:Ester Llobet, Bernat Roca, Lídia Martorell, Joan Suau, Elisabet Farrés, Anabel Mejuto, Montse Balcells, Marisa Soler, Joan Carles González, Bernat Tort, Anna Calzada, Montse Seró (cap), Àlex Cots, Sandra Poblete i Rosa M. Canudas.
Descripció:En aquest departament, hi trobaràs el professorat de Geografia, Història, Economia, Filosofia i Religió. T’aproparem a l’actualitat des d’una vessant social a partir d’una metodologia innovadora, lúdica, dinàmica i pràctica. I t’acompanyarem a comprendre la nostra societat a través de la geolocalització d’espais, l’excavació de jaciments, l’anàlisi de la realitat econòmica i empresarial, la reflexió sobre el passat i present, l’observació d’obres d’Art, l’estudi de fets històrics,… i moltes altres qüestions que, si tu vols, descobriràs en aquest viatge que recorrerem junts.

Departament:Ciències naturals
Professorat: Jordi Calvet, Txell Tudela (cap), Mireia Mas, Glòria Palou i Aida Vilumara.
Descripció: L’aprenentatge de la biologia i la geologia va estretament lligada al procés experimental, a la recerca i al coneixement de l’entorn. I és justament per això que el treball que es du a terme des de 1r d’ESO combina classes a l’aula, sessions al laboratori, activitats al pati o sortides a la natura. Des del departament de ciències naturals entenem que cal fer aquesta aproximació al coneixement de forma vivencial mitjançant realització de pràctiques de laboratori, dissenys experimentals, observacions a la natura i el treball competencial a l’aula. Disposem d’un magnífic i espaiós laboratori, equipat amb tot el material necessari per treballar amb els alumnes, que permet dur a terme un molt bon treball pràctic de la matèria.
Departament: Tecnologia
Professorat: Marc Claramunt, Anna Girona, Joan Costa (cap), Carme Huguet i Joan Gabriel.
Descripció: El departament de tecnologia es caracteritza per alternar sessions a la classe ordinària i al taller o aula d’informàtica. Amb el propòsit d’impulsar un aprenentatge pràctic, treballem fomentant una línia de programació des de 1r d’ESO fins 1r de Batxillerat. Tot això sense oblidar aquells aspectes més manuals que ens permeten la creació de petits projectes a través de les eines més tradicionals de manipulació.
Departament: Dibuix
Professorat: Sònia Climent, Ester Torres (cap) i Cristina Soto.
Descripció: Des de Visual i Plàstica instroduïm a l’alumnat en el món de l’art a través del treball experimental de diferents tècniques com l’aquarel·la, la tempera, el gravat, el carbonet o el grafit.
Departament:Educació física
Professorat: Gerard Jorba (cap), Cristina López, Noemí Alcaide i Hugo Figueras.
Descripció:L’aprenentatge de l’Educació Física en l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha de fonamentar-se en el treball d’aquelles competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. L’objectiu principal és el coneixement i el desenvolupament del propi cos, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, la interiorització d’hàbits saludables, regulars i continuats, i el fet de sentir-se bé amb el propi cos, cosa que millora l’autoconcepte i l’autoestima. Orientem el nostre treball a atendre els diferents interessos i motivacions dels alumnes per la pràctica de l’activitat física, i facilitar que l’incorporin en l’estil de vida propi.
Departament: Llengua castellana
Professorat: Mónica Lizarte, Júlia Cobo, Maleni Marín (cap), Marisa Vila, Alícia Galera I Albert Méndez.
José A. Pelegrina i Aleix Roig (Clàssiques).
Descripció: Dicen que para viajar no hay mejor nave que un libro y a todos los que formamos parte de este departamento nos gustan ambas cosas (viajar y leer libros). Es tanto nuestro entusiasmo por la lengua y la literatura que estamos deseando conocerte para enseñarte cómo puedes vivir mil vidas leyendo, viajar a tierras lejanas solo con un libro, aprender nuevas palabras, comunicarte más y mejor y compartir la experiencia de descubrir el valor de la lengua y todas sus manifestaciones alternando lo nuevo y lo tradicional. Te esperamos.
Departament: Llengües estrangeres
Professorat: Xavier Gumà, Isabel Felip, Emili Morales, Clara Valerio, Montse Macías, Míriam Hermida, César Torrell, Anna Vilaseca (cap), Marta Vidal, Abel Ramos I Elisabeth Chamorro.
Descripció: Des del nostre departament impartim l’ensenyament de l’anglès, el francès i l’alemany. Seguim el MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües) perquè l’alumnat sigui competent en tots els àmbits lingüístics i així donar-los també la possibilitat de certificar el seu coneixement de llengües estrangeres en qualsevol llengua impartida a les EOI i obtenir una certificació oficial dels nivells B1, B2 o C1 que expedeixen les Escoles Oficials d’Idiomes de la Generalitat de Catalunya. També organitzem activitats internacionals i culturals i participem en projectes Erasmus+. Paral·lelament també portem a terme intercanvis privats i sortides a l’estranger en consonància amb el projecte de plurilingüisme del centre.
Departament: Matemàtiques
Professorat: Jordi Fernández (cap), Argentina Santamaria, Esther Orts, Vicente Bitrián, Albert Granados, Esmeralda López i Remei Calero.
Descripció: Al Departament de matemàtiques ens agrada sumar. Sumem experiència, coneixement i diversitat. Mantenint el rigor matemàtic incidim en la part aplicada i transversal de les matemàtiques, perquè volem formar persones crítiques i curioses i alhora competents matemàticament parlant.
Som un professorat interdisciplinari, amb trajectòries i experiències variades; ens uneixen les matemàtiques, que ens agraden i ens agrada explicar-les, molt.
Departament: Orientació educativa
Professorat: Sandra Lladó, Marc Sánchez (cap), Anna Albareda, Alba Carrasquilla, Laura Moreno, Biel Ollé i Neus Ibáñez (educadora).
Descripció: Assessorem i acompanyem a l’alumnat en temes relacionats amb l’orientació personal, acadèmica i professional. També incidim en l’acció tutorial, en l’avaluació i en les mesures i recursos d’atenció a la diversitat. La nostra acció es realitza de forma global, sensible i inclusiva de l’educació.
Departament: Física i Química
Professorat: Xavier Marimon, José Serrano, Anna Guimerais (cap), Gemma Paredes, Marcel Jorba i Tomàs Agulló.
Descripció: Des del departament de Física i Química pretenem fer proper el món de la ciència al nostre alumnat, així com despertar la seva curiositat innata i desenvolupar el seu pensament científic i crític. Aquests objectius es duen a terme a través de les matèries de Física i Química, i d’altres matèries exclusives de Batxillerat com Ciències del Món Contemporani i Electrotècnia. Combinem el treball a l’aula amb sessions al laboratori on es fomenta el treball en grup, l’autonomia i el disseny experimental.