Equip directiu

Nom: Carme Hernández Rabanal
Càrrec: Directora
Tasques: Dirigir l’activitat de l’institut i vetllar per la coordinació de la gestió del centre, l’adequació del projecte educatiu i la programació general.
Nom: Cèsar Torrell Navarro
Càrrec: Secretari
Tasques: Gestionar l’activitat econòmica i administrativa de l’institut.
Nom: Gemma Paredes Olivella
Càrrec: Cap d’estudis
Tasques: Gestionar la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre.
Nom: Montserrat Balcells Serra
Càrrec: Cap d’estudis adjunt
Tasques: Gestionar la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre.
Nom: Marisa Soler Margarit
Càrrec: Coordinadora pedagògica
Tasques: Gestionar la intervenció pedagògica que afecta la diversitat de nivells d’intervenció i de procediments.