Homologació d’estudis estrangers

Has cursat estudis a l’estranger i vols homologar-los? Consulta tota la informació en aquest enllaç.

Requisits per formalitzar la matrícula: el volant d’inscripció

En el cas de l’alumnat procedent d’un sistema educatiu estranger, la matrícula té caràcter condicional i és imprescindible que s’hagi presentat el volant d’inscripció condicional al centre en el moment de matricular-se. No es pot formalitzar aquesta matrícula condicional si l’alumne no acredita tenir el volant, que s’obté quan s’inicia l’expedient de convalidació o homologació (i que implica l’enviament de les dades mitjançant el formulari de la sol·licitud d’homologació​ i la posterior presentació presencial al registre de la documentació original necessària per al tràmit, particularment la documentació acadèmica dels estudis estrangers).​