Homologació d’estudis estrangers

Has cursat estudis a l’estranger i vols homologar-los? Consulta tota la informació en aquest enllaç.

Requisits per formalitzar la preinscripció: declaració responsable

L’alumnat procedent d’un sistema educatiu estranger ha de fer la preinscripció al centre on vol seguir els seus estudis. Durant la preinscripció haurà de presentar la Declaració responsable relativa al compromís d’homologar estudis estrangers no universitaris a l’efecte de la preinscripció al batxillerat.

Requisits per formalitzar la matrícula: el volant d’inscripció

Per a l’alumnat procedent d’un sistema educatiu estranger, la matrícula té caràcter condicional i és imprescindible que presenti el volant d’inscripció condicional al centre en el moment de matricular-se. No es pot formalitzar aquesta matrícula condicional si l’alumne no acredita tenir el volant, que s’obté quan s’inicia l’expedient de convalidació o homologació (i que implica l’enviament de les dades mitjançant el formulari de la sol·licitud d’homologació​ i la posterior presentació presencial al registre de la documentació original necessària per al tràmit, particularment la documentació acadèmica dels estudis estrangers).​

Tant aviat com l’alumne/a rebi la credencial d’homologació, n’haurà de lliurar una còpia al centre.