Informació IOC

Si ja estàs cursant el Batxillerat en un centre presencial, l’IOC t’ofereix la possibilitat d’estudiar a distància matèries que el teu centre no ofereixi. Aquesta oferta va dirigida a aquells estudiants matriculats en centres presencials ordinaris que vulguin cursar a distància matèries específiques o de modalitat que el seu centre no pot oferir per raons organitzatives.

L’Institut Pere Vives és centre col·laborador de l’IOC (Institut Obert de Catalunya). Aquesta col·laboració es materialitza com s’exposa a continuació:

Batxillerat

L’Institut Pere Vives és centre de suport i també centre visitant de l’IOC en aquests estudis. Com a centre de suport serveix d’enllaç entre els alumnes i l’IOC,  facilita el lliurament i recollida de documentació i la realització de les proves presencials, i a més tutoritza els alumnes. Com a centre visitant, l’Institut Pere Vives dóna l’oportunitat als seus alumnes de Batxillerat de fer assignatures a distància a través de l’IOC.

Si voleu ampliar la informació sobre els estudis impartits per l’IOC us podeu adreçar al coordinador de l’IOC a l’Institut Pere Vives, Sr. Abel Ramos Martínez, abelramos@institutperevives.cat,  o bé al web www.ioc.xtec.cat.