Jaciment arqueològic

Des de l’any 2019 el Departament de Ciències Socials compta amb un espai que s’utilitza com a jaciment arqueològic. L’objectiu és apropar els continguts d’Història d’una manera més pràctica a través d’activitats manipulatives per tal d’aconseguir un aprenentatge més proper i significatiu com a alternativa als coneixements teòrics i abstractes.

Aquest tipus de pràctiques arqueològiques ja s’han començat a impartir a 1r d’ESO amb el muntatge d’un jaciment arqueològic paleolític. Els alumnes aprenen a veure com és un jaciment, quina és la feina dels arqueòlegs i a reconstruir la vida en aquest període de la  Prehistòria a través de les restes de sílex, ossos… d’un antic assentament.

El curs 2020-2021 s’està treballant en la creació d’un nou jaciment a 2n d’ESO per estudiar la comunitat de la minoria jueva a la Península Ibèrica durant l’edat medieval. El jaciment constarà d’una cuina jueva amb tot el seu utillatge i d’un tresor amagat que permetrà tractar aspectes diversos de la vida quotidiana: el diner, la cuina, la importància de l’escriptura en el desenvolupament de les societats, etc. 

L’objectiu és treballar un jaciment centrat en la vida quotidiana d’una minoria religiosa medieval, els jueus, ja que un dels continguts del segon curs és el tractament de la diversitat cultural i religiosa. I per tant un dels temes escollits seria l’estudi de la comunitat jueva a la Península Ibèrica. Donat que l’època medieval és l’eix central del temari de ciències socials es prioritza aquesta activitat per la segona meitat del curs, un cop ja s’han explicat els continguts teòrics sobre els jueus a l’aula durant l’època visigòtica i altmedieval.

Finalment, també s’ha aprofitat l’espai per dur a terme pràctiques arqueològiques a 2n de Batxillerat. En aquest cas de la mà del Camp d’aprenentatge de la Noguera, per estudiar la Guerra Civil a partir de l’excavació d’una fossa d’un soldat, i l’estudi de materials i documentació original de l’època.