JUNTA EXTRAORDINÀRIA AMPA, 25/06/2024, 19:30h

Publicat per Carme Hernández el

Benvolguts associats,

Els càrrecs electes de l’actual Junta directiva d’aquesta AMPA cessen enguany (amb la finalització del curs 2023-2024) en les seves funcions pel fet de deixar de ser associats.

Segons l’article 8  punt b) dels estatuts de l´AMPA,  l’assemblea general te la facultat d’elegir i separar membres del seu òrgan de govern (la junta directiva).

Segons l’article 9 l’òrgan de govern, pot convocar Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient havent de contenir ordre del dia, lloc, data i hora de la reunió. 

Les assemblees generals extraordinaries s’hauran de convocar en 10 dies naturals abans de la reunió o, si és en caràcter d’urgència, en un període inferior a 10 dies d’antelació i mai menor a 24 hores. 

S’haurà d’escollir President/a, Vicepresident/a, Tresorer/a , secretari/a i els /les vocals encara que la Junta Directiva pot quedar constituïda amb els càrrecs de  President/a, Tresorer/a i secretari/a.

Segons l´article 13, l’elecció dels membres de la nova junta directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa per votació de l’Assemblea General (sigui ordinària o extraordinària).

Per tant , us convoquem a la Junta Extraordinària de l’AMPA IES PERE VIVES VICH en data 25 de juny (dimarts), a les 19:30 hores, a les instal.lacions de l´Institut Pere Vives Vich, on podreu presentar les vostres candidatures i procedir a escollir el nou òrgan de govern d’acord amb el següent ordre del dia :

  • Lectura de la darrera acta 
  • Aprovació de la carrera acta
  • Votació i nomenament de la nova Junta AMPA entre les candidatures presentades
  • Precs i preguntes

Salutacions,

El President, Jordi Prats Vila 

AMPA Pere Vives Vich

Categories: Uncategorized