Mapa de recursos

Mapa de recursos de Noves Oportunitats Educatives

Amb l’objectiu de combatre l’Abandonament Escolar Prematur l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona han posat en marxa accions com el Servei d’Orientació Educativa dins els instituts, el programa de xerrades “Buscant el Nord”, la creació d’una xarxa interprofessional amb els agents del territori o vídeos informatius sobre l’oferta d’estudis postobligatoris.

Un dels projectes impulsats és la creació d’un mapa de recursos interactiu que vol apropar els recursos existents d’acompanyament i orientació professional, acadèmica i personal de la ciutat a tota la població, amb l’objectiu de facilitar l’accés als serveis i prevenir l’Abandonament Escolar Prematur.

El mapa de recursos permet trobar el servei idoni per donar resposta a les necessitats que es tinguin partint de tres grans dubtes “vull estudiar”, “vull treballar” i “no ho tinc clar”. També està enfocat a professionals amb la intenció que els referents d’orientació, centres educatius, serveis especialitzats… puguin conèixer bé els recursos existents i fer derivacions al recurs més adequat per als joves tenint en compte les seves necessitats.