Maquinari

CHROMEBOOKS

l’INS del camí cada alumne i cada professor/a disposa d’un Chromebook. El de l’alumne és adquirit per la família, que pot fer-ho a través de l’AMPA.

El del professorat és subministrat pel centre.

A continuació hi ha enllaçat alguns documents per fer la gestió d’aquests Chromebooks.

  • Enrolar i eliminar dades de Chromebooks
  • Desenrolar dispositius Chromebook
  • Restaurar Chromebooks amb SO espatllat

IMPRESSIÓ

El centre disposa d’una sola impressora. Cada professor hi té una quota de fotocòpies màxima. Per imprimir, l’administrador ha de realitzar dues tasques:

  • Crear l’usuari a la fotocopiadora i assignar-li el nombre màxim de còpies que pot realitzar. L’usuari sempre són les inicials del professor.