PAS

Secció: Consergeria
Membres: Josep Sanou Solé
Vicenç Galiana Valiente
Òscar Acedo López
Descripció: Els conserges ens encarreguem d’atendre a la comunitat educativa en les diferents tasques de comunicació, material escolar i moltes altres accions per tal de donar suport al bon funcionament del centre.
Secció: Secretaria
Membres: Íngrid Marimon Claramunt
Sílvia Suárez Martínez de Ojeda
Descripció: A la secretaria atenem les famílies i els alumnes en tasques de gestió administrativa.
– Tràmits (sol·licitud de certificats…)
– Preinscripció i Matrícula
– Beques i ajuts
– etc.