PAS

Secció: Consergeria
Membres: Josep Sanou Solé
Magda González Agulló
Òscar Acedo López
Descripció: Les i els conserges s’encarreguen d’atendre la comunitat educativa en les aspectes com la comunicació o el material escolar. El seu suport contribueix al bon funcionament del centre.
Secció: Secretaria
Membres: Sílvia Iglesias Toquero
Josep Maria Solé Marquilles
Descripció: A secretaria s’atenen les consultes i sol·licituds de famílies i alumnat, i es realitzen tasques de gestió administrativa: tràmits, preinscripció, matrícula, beques, ajuts, entre altres.