PAS

Secció: Consergeria
Membres: Josep Sanou Solé
Magda Vidal Collado
Magda González Agulló
Descripció: Les i els conserges ens encarreguem d’atendre la comunitat educativa en les aspectes com la comunicació o el material escolar. El nostre suport contribueix al bon funcionament del centre.
Secció: Secretaria
Membres: Íngrid Marimon Claramunt
Sílvia Suárez Martínez de Ojeda
Descripció: A secretaria s’atenen les consultes i sol·licituds de famílies i alumnat, i es realitzen tasques de gestió administrativa: tràmits, preinscripció, matrícula, beques, ajuts, entre altres.