PAU i PAP 2024

Canal Universitats

La prova d’accés a la universitat (PAU) és un requisit per a l’alumnat que té el títol de batxillerat o equivalent per accedir a la universitat. Per a l’accés a alguns estudis de grau és requisit la superació d’una prova d’aptitud personal (PAP). 

PROVES D’ACCÉS PAU I PAP

CALENDARI PAU 2024:

Convocatòria ordinària:

 • Prematrícula per a la PAU: del divendres 16 al dijous 29 de febrer
 • Matrícula a la PAU: del dilluns 13 al dijous 23 de maig
 • Últim dia per notificar les qualificacions finals batxillerat de l’avaluació ordinària: dijous 23 de maig
 • Convocatòria ordinària: dimarts 4, dimecres 5 i dijous 6 de juny
 • Tribunal Especial i d’Incidències: dimarts 11, dimecres 12 i dijous 13 de juny
 • Resultats de la prova: dimecres 19 de juny de 2024

Convocatòria extraordinària:

 • Matrícula a la PAU: del dilluns 22 al dijous 25 de juliol
 • Últim dia per notificar les qualificacions finals batxillerat de l’avaluació extraordinària: dijous 13 de juny
 • Convocatòria extraordinària: dimarts 3, dimecres 4 i dijous 5 de setembre

DATES CLAU PER A LA PAP 2024

 • Matrícula convocatòria ordinària: del divendres 16 al dijous 29 de febrer
 • Dia de la prova convocatòria ordinària: dissabte 13 d’abril
 • Matrícula convocatòria extraordinària: del dimecres 12 al dijous 20 de juny
 • Dia de la prova convocatòria extraordinària: dijous 18 de juliol