PCEE

Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE). A l’Institut tenim l’AEE (Associació Esportiva Escolar), que s’emmarca dins del Pla Català de l’Esport a l’Escola. Els seus objectius bàsics són el foment, l’organització, la coordinació i la pràctica de l’activitat física i esportiva en el centre fora de l’horari lectiu, tot potenciant la dimensió educativa i socialitzadora de l’esport. En el marc d’aquest pla s’organitzen activitats esportives a l’hora del pati, en horari extraescolar i de manera puntual al llarg del curs escolar.