Pla d’Obertura / Pla de Contingència

Trobeu, més avall, el Pla d’obertura i el Pla de contingència per al curs 2021-2022. Ambdós documents compten amb el vistplau d’Inspecció i la conformitat del Consell Escolar (20 de juliol de 2021). El Pla d’obertura ha estat actualitzat d’acord amb les darreres indicacions i mesures de Salut del mes de maig de 2021. En cas d’haver-hi noves mesures per part dels Departaments d’Educació i/o de Salut, els documents s’actualitzaran convenientment.

PLA_OBERTURA_08019630-1

PLA_CONTINGENCIA_08019630