Matriculació BATXILLERAT 2023-2024

Les dates de matriculació per a 1r de Batxillerat són del 22 de juny al 3 de juliol.

L’alumnat que ha cursat 4t d’ESO a l’Institut Pere Vives i continua 1r de Batxillerat al mateix institut, no ha de presentar cap documentació.

DOCUMENTACIÓ:

 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a
 • Fotocòpia del DNI dels pares
 • Fotocòpia del llibre de família
 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a
 • Resguard del títol d’ESO
 • Notes de 4t d’ESO
 • Autorització de drets d’imatge (imprès adjunt)
 • Autorització de sortides pedagògiques (imprès adjunt)
 • Consentiment de cessió de dades al servei d’orientació de l’Ajuntament d’Igualada (imprès adjunt)
 • Carta de compromís educatiu (imprès adjunt)
 • Resguard de pagament de l’Economat (enllaç pagament: aquí)

Us animem a fer-vos membres de l’AMPA de l’Institut Pere Vives. Cliqueu aquí.