Proves GESO

Tens pendent d’aprovar el graduat en Educació Secundària Obligatòria perquè en el seu moment no vas superar algunes matèries (fins a un màxim de cinc)?

T’informem que si has complert 18 anys o bé els compleixes durant el 2024, et pots presentar a unes proves de les matèries pendents d’ESO, la qual cosa et permetria – en cas d’aprovar- obtenir el títol de GESO. També tens l’opció de presentar-te ara només a alguna de les matèries suspeses.

Si fas o has fet el 17 anys dins del 2024 també pots presentar-t’hi, sempre que compleixis alguna de les condicions següents:

  • Tenir un contracte laboral que t’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  • Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball.
  • Ser esportista d’alt rendiment.

Pots venir al centre a matricular-te del 29 de gener al 12 de febrer en l’horari habitual de la secretaria, de 9:00 a 14:00. Has de portar el full d’inscripció a les proves, degudament emplenat. Si vols acreditar la teva condició conforme tens un contracte laboral o ets esportista d’alt nivell, cal que aportis també la documentació corresponent.

Les proves es faran el 5 de març a les 15:30h a l’Institut Pere Vives. Hi podràs portar diccionari i/o calculadora, si és necessari.

Les qualificacions obtingudes es podran passar a recollir per secretaria a partir del 15 de març.

T’animem a aprofitar aquesta nova oportunitat d’obtenir el títol de GESO, amb el qual podràs tenir accés a ensenyaments postobligatoris, alhora que incrementaràs les teves possibilitats en el món laboral.