Secretaria

INFORMES D’AVALUACIÓ

El centre treballa en algunes hores per projectes interdisciplinaris. Quan un projecte finalitza, es crea un informe d’avaluació per a ‘alumnat i per a la família per poder detectar els aspectes que s’han realitzat correctament i cal mantenir i potenciar en propers projectes i quins aspectes cal millorar.

El següent document explica el procediment per a la creació d’aquests informes:

  • Creació d’informes de projectes d’àmbit

De la mateixa manera, els informes competencials d’avaluació trimestrals, els realitza el centre amb un model propi, a partir de la informació recollida en els qAT. A més, hi incorporen un comentari del mateix alumne/a valorant el treball que ha realitzat.

El següent document explica el procediment per a la creació d’aquests informes:

  • Creació d’informes d’avaluació i col·locació a la Zona de famílies

QVIC I QAT

En el següent document s’explica el procediment per crear i gestionar els qViC i els qAT

Creació i gestió de qAT i qViC