Comunicació

PORTAL WEB

El centre disposa d’un web amb la informació pública. S’hi poden trobar informacions estàtiques, que es revisen periòdicament (documentació, claustre, dates del curs, etc.) i articles dinàmics sobre el que va succeint al centre dia a dia.Aquest web està realitzat aprofitant el servei nodes que ofereix el Departament d’Educació.

INTRANET

Per centralitzar la informació, dins d’aquest web del centre, hi ha tres enllaços a zones d’intranet, una per a cadascun dels següents col·lectius: per alumnes, famílies i professorat.

Per accedir-hi, s’ha d’utilitzar l’usuari de centre.

En aquestes zones, cada un dels col·lectius troba la informació i els enllaços necessaris per accedir a tota la informació i a tots els recursos.

Especialment, l’alumnat i les famílies poden consultar tots els butlletins d’avaluació i totes les assistències i faltes.

COMUNICACIONS AMB LES FAMÍLIES

Totes les informacions amb les famílies es realitzaran per un dels següents canals:

  • per correu electrònic, exclusivament amb l’adreça que el centre ha subministrat a cada família.
  • per telèfon, als indicats per la família en els fulls de renovació de matrícula.
  • per videotrucada, exclusivament amb l’adreça que el centre ha subministrat a cada família.
  • en persona, amb cita prèvia.