Pràcticum

Pràctiques d’estudiants universitaris en centres formadors

L’Institut Pere Vives és un centre formador que rep i  tutoritza estudiants universitaris en pràctiques. Els incorpora en la vida diària del centre amb l’objectiu que rebin formació professionalitzadora en l’entorn real de centre i aula.

Aquesta mentorització requereix d’una coordinació estreta amb les universitats i l’establiment d’un pla de treball que guia l’acompanyament d’aquests estudiants durant la seva estada al centre.

Si necessiteu més informació relacionada amb els centres formadors que depenen del Departament d’Educació i que acompanyen estudiants universitaris en pràctiques en col·laboració amb les universitats, seguiu aquest enllaç.