Matrícula IOC

Els alumnes del centre interessats a cursar una matèria per l’IOC, cal que presentin la sol·licitud a Secretaria durant les dates de matrícula de Batxillerat 2021-2022 del mes de juliol. Passat aquest termini, no s’acceptarà cap sol.licitud. 

El mes de setembre s’obrirà el període de matrícula de Batxillerat a l’IOC per al primer semestre del curs 2021-2022. 

Per resoldre qualsevol dubte relacionat amb la matrícula, us podeu adreçar a la coordinadora de l’IOC al Pere Vives: Argentina Santamaría (argentinasantamaria@institutperevives.cat)