ESPAI LLIURE DE MÒBILS

Publicat per Carme Hernández el

Les noves tecnologies han entrat a la societat de manera ràpida i massiva. Els joves les han incorporat a la seva vida de forma natural i majoritària.

En general, des dels centres educatius es comprèn aquesta realitat. De fet, les noves tecnologies són una eina de treball molt present en el nostre institut. Totes les classes disposen d’una connexió wifi que ens permet utilitzar les múltiples eines educatives que ofereix la xarxa. Igualment, des de totes les matèries es desenvolupen les competències digitals tot utilitzant els ordinadors personals i chromebooks de què disposa el centre. 

Tanmateix, també detectem cada vegada problemes més greus relacionats amb el mal ús de la tecnologia:

  • En primer lloc, observem una disminució de les relacions directes entre els joves i una creixent dependència vers la utilització dels dispositius mòbils.
  • En segon lloc, veiem un perill en el fet de fer i publicar fotografies o gravacions d’àudio o vídeo, o comentaris despectius i provocadors a les xarxes socials, que poden acabar configurant un entorn d’assetjament.
  • En tercer lloc, pel que fa al funcionament normal de l’institut, el mal ús del mòbil és un dels principals motius d’incidències entre companys i/o amb el professorat. A més, la connexió massiva dels mòbils a la xarxa wifi de l’Institut n’alenteix la connexió i dificulta el normal desenvolupament de les classes.

Per tot això, ens veiem en la necessitat d’establir una normativa escpecífica de l’ús dels mòbils dins del centre:

  • Dins del recinte de l’institut (edifici i patis)  L’ALUMNAT D’ESO I BATXILLERAT no podrà usar ni fer visible el telèfon mòbil o rellotge intel·ligent durant tot l’horari, inclosos els canvis de classe i el temps d’esbarjo.
  • En cas que l’alumne/a porti el seu telèfon mòbil o rellotge intel·ligent dins de l’institut, ha d’estar apagat o silenciat (no en vibració) i romandre guardat a la motxilla. L’alumnat no pot realitzar trucades des del seu telèfon mòbil, ja que, en cas de necessitat, el centre facilita aquest servei de forma gratuïta.
  • En cas que l’alumnat porti el mòbil al centre o rellotge intel·ligent, haurà de vetllar per la integritat dels seus dispositius. El centre no es fa responsable de les avaries, trencaments, pèrdues, furts, robatoris o qualsevol altra circumstància que es pugui produir.

En cas d’incompliment de la normativa s’aplicaran les mesures correctores que es determinen a les NOFC.

Categories: Uncategorized