Usuaris de centre

Cada membre de la comunitat escolar disposa del seu usuari @institutperevives.cat. Aquest usuari és personal i intransferible.

A continuació s’enllacen els documents per a la gestió d’aquests usuaris.

CREACIÓ I GESTIÓ D’USUARIS I CANVI DE CURS

  • Creació i actualització d’usuaris G Suite
  • Tasques canvi de curs

SUPERVISIÓ DELS USUARIS DE L’ALUMNAT

  • Control historial web usuaris
  • Bloqueig d’accés a internet d’usuaris